Op deze pagina’s ontdek je onze activiteiten 
Foto’s zijn van eigen leden, mocht er een foto zijn die niet geschikt is laat dan een mailtje naar het bestuur.

Activiteiten 2023

Zaterdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 4 februari: Statutaire vergadering

Zaterdag 11 maart: Voorjaarswerkdag 1

Zaterdag 18 maart: Voorjaarswerkdag 2

Zaterdag 22 april: Openen vaarseizoen

Zondag 7 mei: #samenophetwater

Donderdag 18 tot en met zondag 21 mei: Clubtoervaart

Zaterdag 24 & zondag 25 juni: Maatjesweekend Spanjeveer

Zaterdag 7 oktober: Herfstwerkdag 1 & trekking kantinedienst

Zondag 8 oktober: Herfstwerkdag 2

Zaterdag 21 oktober: Sluiten vaarseizoen

Zaterdag 16 december: Kerstfeestje (enkel voor ligplaatshouders & vrijwilligers)